KOSTRA nøkkeltall

Vest-Agder fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vest-Agder fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 149 360 158 946 159 160 169 688 181 799 160 074 164 950 168 567 176 036 186 692 158 389 162 754 166 949 174 164 184 184 153 192 158 190 161 128 171 676 183 086
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 55,1 55,1 55,5 53,5 53,0 52,4 52,4 51,6 51,0 50,5 33,6 33,3 32,6 32,0 31,6 57,3 57,3 57,0 56,1 55,6
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 72 482 73 275 75 141 76 384 81 508 76 427 76 944 77 108 79 346 83 396 75 855 76 329 76 619 78 848 82 790 74 744 75 083 76 197 79 252 83 648
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 92,0 91,1 92,4 92,9 93,6 92,1 92,0 92,3 92,9 93,4 92,0 91,8 92,1 92,7 93,2 92,1 91,7 92,1 92,6 93,3
Elever per skole (antall) antall 453 431 470 486 530 430 441 441 441 459 439 450 447 446 465 483 480 483 484 510
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 75,2 76,0 77,2 76,7 .. 73,5 74,0 75,5 76,0 .. 73,6 74,3 75,8 76,1 .. 73,4 74,0 75,5 75,9 ..
Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (prosent)1 prosent 52,9 50,4 50,0 51,9 53,6 51,6 50,8 50,5 50,9 52,0 49,9 49,1 48,7 49,0 50,1 50,8 49,9 49,5 50,5 52,1
Elever per lærerårsverk (antall) antall 9,0 9,0 9,5 9,6 9,3 8,5 8,6 8,7 8,6 8,4 8,7 8,8 8,9 8,8 8,6 8,9 9,1 9,2 9,2 9,2
Elever (antall) antall 7 534 7 493 7 766 7 973 7 699 180 463 180 571 179 314 179 528 176 905 199 581 199 998 198 282 198 779 196 594 38 906 38 782 39 105 39 088 38 893
Lærlinger (antall) antall 1 686 1 628 1 713 1 817 1 861 36 721 37 062 39 108 40 933 42 803 38 772 39 289 41 348 43 176 45 216 7 698 7 836 8 308 8 751 9 115
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.