KOSTRA nøkkeltall

Vest-Agder fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vest-Agder fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 97,6 98,5 97,8 97,9 97,0 98,3 100,0 97,6 98,6 .. 98,1 99,7 97,6 98,4 .. 97,5 99,5 97,8 98,0 97,5
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 71,7 76,3 70,2 83,2 .. 79,0 80,3 77,6 86,2 .. 78,7 77,8 76,5 85,3 .. 79,2 80,7 81,2 91,4 ..
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 36,5 38,1 37,4 30,5 .. 32,2 33,8 32,0 28,1 .. 31,4 33,3 31,4 27,5 .. 35,8 35,9 36,3 31,5 ..
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 31 835 27 967 26 310 27 281 25 333 781 164 784 775 763 744 776 300 .. 864 860 864 850 840 618 855 411 .. 166 753 163 295 159 517 163 071 153 196
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 82,6 78,6 79,9 81,4 81,4 82,6 81,4 82,4 82,4 .. 81,7 80,2 81,3 81,3 .. 82,4 80,6 81,2 81,5 82,4
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 60,7 63,9 65,6 68,6 70,6 65,1 67,3 70,7 71,3 .. 65,7 67,8 70,9 71,5 .. 64,1 66,1 68,0 69,6 72,8
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 11,8 10,4 10,0 9,9 8,0 9,8 9,1 7,8 7,4 .. 9,6 8,9 7,7 7,3 .. 9,6 9,3 8,9 7,7 6,8
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,50 2,72 3,07 2,78 1,85 2,30 2,60 2,30 2,20 .. 2,60 2,60 2,60 2,50 .. .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 491,9 552,4 515,2 553,6 554,8 468,0 487,0 492,5 522,0 534,6 445,0 460,5 466,0 493,7 506,2 447,8 453,5 447,5 475,4 484,5
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere årsverk 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,7 1,9 1,9 2,1 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6