KOSTRA nøkkeltall

Vest-Agder fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vest-Agder fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 15,0 9,0 5,5 8,5 6,5 262,0 254,0 241,6 247,8 162,2 271,8 265,0 253,4 263,2 162,2 72,4 59,8 63,0 59,0 56,4
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 134 94 96 168 99 8 876 8 766 9 856 9 614 6 394 8 876 8 766 9 856 9 614 6 394 2 022 1 804 2 336 2 606 1 362
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 671 1 128 1 251 200 519 6 073 8 213 5 868 2 668 4 528 6 073 8 213 5 868 2 668 4 528 953 1 806 1 849 401 1 007
Arkeologiske registreringer (antall) antall 47 66 46 47 137 1 170 983 1 073 904 887 1 214 1 013 1 103 929 913 243 230 260 262 341
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 47,0 42,0 30,0 30,0 12,0 35,6 41,8 41,6 40,4 34,8 34,9 40,3 40,4 39,5 34,9 35,8 34,6 42,6 37,0 25,4
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 5 6 0 0 0 78 82 38 46 22 78 82 38 46 22 22 22 10 6 4
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 399,9 383,4 373,7 456,3 467,4 373,5 341,6 335,8 349,5 337,9 .. .. .. .. .. 475,1 385,2 339,0 348,0 324,7

Kontakt