KOSTRA nøkkeltall

Vest-Agder fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vest-Agder fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 8,6 8,6 9,0 8,5 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 8,4 8,3 8,1 8,3 8,1
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 26 27 30 26 36 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 38 40 41 27 28
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 1,03 0,97 0,95 0,95 1,06 0,99 0,96 0,98 0,98 0,83 0,93 0,91 0,93 0,93 0,79 0,99 0,94 0,92 0,91 0,93
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 106 117 117 118 94 98 106 102 105 124 100 107 103 105 124 99 132 107 119 104
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 411 475 461 538 451 484 513 518 553 672 492 516 523 554 619 433 436 491 554 551
Herav utgifter til renhold (kr) kr 156 163 167 160 142 123 134 151 164 193 124 135 151 163 190 138 107 150 146 144
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 61 70 69 90 72 84 93 98 112 130 85 96 102 115 130 70 76 89 107 101
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt