KOSTRA nøkkeltall

Vest-Agder fylkeskommune

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vest-Agder fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 182 701 184 116 186 532 187 589 188 960 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 4 664 301 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 5 357 792 993 631 1 000 863 1 007 975 1 012 788 1 018 593
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 11,6 11,6 10,9 10,3 10,3 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,4 10,2 10,1 10,1 9,6 9,4 9,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 7,5 7,4 7,8 8,1 7,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,5 8,4 8,5 8,4 8,3
Netto innflytting (antall)1 antall 1 057 602 1 819 634 816 24 875 23 675 20 245 15 889 18 435 29 802 26 076 21 349 18 103 25 327 6 946 5 438 6 008 3 707 4 854
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,0 11,1 11,0 11,1 11,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,4 12,4 12,3 12,3 12,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 62,9 62,1 61,6 60,8 60,1 63,9 63,4 62,7 62,2 61,6 64,4 63,9 63,2 62,7 62,1 63,9 63,5 62,9 61,9 61,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,3 2,3 1,8 1,5 1,6 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,1 2,0 1,7 1,6 1,6
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 14,4 14,8 15,1 15,4 15,7 13,9 14,5 30,0 15,5 16,0 16,3 16,8 34,6 17,8 18,3 14,7 15,3 31,6 16,2 16,6
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,80 1,72 1,61 1,62 1,80 1,70 .. .. .. 1,70 1,70 .. .. .. 1,70 1,70 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt