KOSTRA nøkkeltall

Verdal - 5038 (Trøndelag - Trööndelage)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Verdal Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent . . .. .. 50 47 48 49 47 49 48 39 49 49 50 47 47 49 46 49 47 46 49 46 49 . . 50 49 49 . . 50 49 49
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent . . 13 15 17 16 17 16 18 23 25 18 18 16 20 18 18 18 17 17 17 17 18 17 16 . . 13 14 11 . . 13 14 11
Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . .. .. .. 100 .. 67 86 50 250 50 71 67 .. 86 60 81 78 67 86 60 81 78 67 . . 100 78 75 . . 100 78 75
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent . . 33 43 33 16 18 31 26 36 15 23 23 25 37 19 19 26 26 30 19 19 26 27 30 . . 20 26 38 . . 20 26 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall . . .. 0 3 48 23 40 47 136 118 184 143 12 19 1 177 1 165 1 224 884 801 1 181 1 166 1 224 884 801 . . 166 115 75 . . 166 115 75
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall . . 224 231 302 6 486 6 201 6 354 6 244 9 328 5 846 5 395 4 685 3 088 2 362 80 866 79 021 74 668 71 711 73 311 86 591 85 306 80 561 77 458 79 329 . . 7 644 7 083 7 341 . . 7 644 7 083 7 341
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager . . 20 34 37 41 44 37 39 38 32 35 34 46 40 36 32 37 37 39 36 33 38 37 39 . . 38 38 42 . . 38 38 42
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager . . 14 21 8 22 21 18 21 17 18 15 19 20 25 16 16 20 18 17 16 16 20 18 17 . . 15 16 14 . . 15 16 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent . . 100 100 100 95 98 95 94 91 94 92 99 91 93 90 92 97 95 93 90 92 97 95 93 . . 100 96 86 . . 100 96 86
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall . . 6 6 3 201 164 180 205 179 147 170 157 141 56 1 741 1 682 1 607 1 392 1 257 1 800 1 731 1 644 1 440 1 290 . . 191 185 153 . . 191 185 153
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall . . 55 50 74 4 765 4 482 3 344 3 521 4 140 3 583 3 069 2 646 2 238 764 43 837 39 200 33 292 29 786 30 888 46 642 42 169 36 334 32 788 33 855 . . 3 147 2 369 2 646 . . 3 147 2 369 2 646
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent . . .. .. .. 98 95 92 94 93 93 94 93 86 88 86 85 81 83 79 86 85 81 83 79 . . 81 70 81 . . 81 70 81
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall . . .. 0 4 53 38 69 66 85 64 96 42 6 16 1 594 1 787 1 992 1 193 1 549 1 965 1 787 2 367 1 573 1 891 . . 542 237 270 . . 542 237 270

Kontakt