KOSTRA nøkkeltall

Verdal - 5038 (Trøndelag)

Husholdningsavfall

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Verdal Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 2 763 2 763 2 412 2 449 2 511 2 589 2 589 2 666 2 702 2 759 2 854 2 851 2 668 2 705 2 762 2 858 2 855 . . . 3 141 3 045 . . . 3 141 3 045
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent . . . 46,7 .. 36,3 39,0 39,0 39,6 .. 37,8 38,0 39,0 40,0 .. 37,9 38,1 39,0 39,8 .. . . . 36,5 .. . . . 36,5 ..
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 100 100 0 0 0 0 0 98 100 99 99 0 98 100 99 99 0 . . . .. 0 . . . .. 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg . . . 0,0 0,0 472,9 465,3 461,4 445,0 .. 453,8 448,5 440,9 436,4 .. 438,8 433,0 426,0 420,6 .. . . . 398,2 .. . . . 398,2 ..

Kontakt