4395_5038
4395_5038
kostra
2019-10-17T22:58:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Verdal, faktaark Befolkningsprofil Verdal

KOSTRA nøkkeltall

Verdal - 5038 (Trøndelag)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Verdal Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall . . . 14 933 299 281 301 645 303 481 304 392 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 . . . 462 032
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . . 9,5 11,6 11,3 10,9 10,3 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 . . . 10,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 . . . 8,3 6,9 6,8 6,9 7,2 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 . . . 7,6
Netto innflytting (antall)1 antall . . . -30 1 704 1 001 611 -47 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 . . . 2 086
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent . . . 9,3 10,4 10,4 10,4 10,4 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 . . . 9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent . . . 63,7 62,7 61,4 66,6 60,3 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 . . . 62,0
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent . . . 1,5 2,2 2,1 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 . . . 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent . . . 7,7 11,4 11,9 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. . . . ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall . . . 1,53 1,80 1,77 1,70 1,62 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 . . . 1,53
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt