KOSTRA nøkkeltall

Vennesla - 1014 (Vest-Agder)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vennesla Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,1 6,0 5,7 0,9 1,7 2,6 4,1 3,8 1,6 -0,2 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 2,9 4,4 3,5 1,8 0,7 2,9 4,4 3,5 1,8 0,7
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,5 2,9 2,9 0,9 0,6 1,7 2,4 2,0 1,0 0,4 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7 1,5 1,6 1,4 0,9 0,7
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,6 31,1 32,0 28,8 27,0 18,4 20,9 21,2 21,6 18,6 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 26,5 26,9 28,4 26,8 25,6 26,5 26,9 28,4 26,8 25,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,9 33,2 8,7 9,0 13,8 44,6 50,9 52,7 54,7 57,1 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 47,9 47,3 39,6 40,3 44,8 47,9 47,3 39,6 40,3 44,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 76,7 76,4 72,2 74,9 78,9 108,3 111,3 114,1 120,2 121,1 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 109,4 103,9 99,6 101,1 105,3 109,4 103,9 99,6 101,1 105,3
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 423 50 600 52 329 54 012 56 112 48 134 50 236 51 409 53 000 56 230 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 48 643 51 138 52 667 54 629 56 619 48 643 51 138 52 667 54 629 56 619
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,6 19,2 21,6 19,7 17,7 7,4 10,4 11,1 11,1 9,9 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 12,0 14,1 15,3 15,5 14,8 12,0 14,1 15,3 15,5 14,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,7 12,5 7,0 11,8 12,6 16,0 20,2 18,8 16,3 19,9 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,1 12,5 9,4 14,1 17,2 13,1 12,5 9,4 14,1 17,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 38,6 39,4 45,6 42,0 37,3 33,9 34,5 33,7 36,1 27,2 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 39,6 30,4 34,6 43,4 37,7 39,6 30,4 34,6 43,4 37,7

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt