KOSTRA nøkkeltall

Vennesla - 1014 (Vest-Agder)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vennesla Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Vest-Agder Vest-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 4 6 6 1 169 115 141 111 80 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 116 75 75 85 79 116 75 75 85 79
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 25 40 20 .. 17 15 23 23 25 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 14 15 16 13 18 14 15 16 13 18
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 183 172 207 195 315 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 4 814 3 887 4 070 3 312 3 903 4 814 3 887 4 070 3 312 3 903
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 17 117 78 192 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 1 773 1 584 1 552 1 903 .. 1 773 1 584 1 552 1 903
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 13 24 18 .. 18 15 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 13 13 19 16 .. 13 13 19 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 43 53 67 .. 32 35 34 46 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 30 23 37 34 .. 30 23 37 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 8 17 15 23 21 19 25 18 18 16 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 22 14 31 33 30 22 14 31 33 30
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 1 .. 1 .. 64 96 42 6 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 8 33 60 13 .. 8 33 60 13
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 70 118 184 143 12 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 98 128 200 115 68 98 128 200 115 68
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 88 .. 83 .. 94 92 99 91 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 94 91 98 94 .. 94 91 98 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. 50 40 .. .. 48 39 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 49 49 49 .. 48 49 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 90 93 95 96 87 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 72 82 84 66 72 72 82 84 66 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 96 101 .. .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 118 1 181 0 .. .. 1 118 1 181 0 .. ..

Kontakt