KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 50,7 45,6 58,1 53,7 51,2 46,5 47,4 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . . . 49,5 48,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 155,5 171,8 152,0 166,7 164,9 161,2 166,5 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . . . 173,1 175,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 5,7 6,0 5,0 4,7 4,7 4,6 5,5 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . . . 3,9 3,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 17,1 14,9 9,5 9,3 9,1 9,1 9,3 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . . . 9,0 9,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 65,2 64,7 71,3 69,3 73,1 68,3 66,2 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . . . 69,7 69,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 78,3 82,4 68,1 66,0 64,3 62,2 66,5 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . . . 64,8 66,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 11,4 13,9 12,7 12,7 11,7 11,7 11,9 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . . . 13,1 13,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 44,8 43,7 40,9 41,1 41,2 42,2 41,6 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . . . 42,6 42,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 18,3 16,3 22,7 22,5 22,1 21,5 22,0 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . . . 20,8 21,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 169 296,3 157 959,3 139 001,6 143 722,6 160 215,6 154 280,9 163 346,8 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . . . 136 343,8 147 602,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt