KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 2 480 2 681 1 660 1 834 1 887 1 847 2 040 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 . . . 1 563 1 672
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 531 1 862 1 334 1 459 1 519 1 468 1 606 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 . . . 1 265 1 351
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr . . . 949 818 326 374 368 379 433 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 . . . 298 321
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 630 1 862 1 195 1 315 1 376 1 457 1 536 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 . . . 1 216 1 277
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 400 336 55 70 31 64 45 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 . . . 98 71
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . 1 231 1 526 1 141 1 244 1 345 1 392 1 491 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 . . . 1 118 1 205
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 2,30 2,37 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 . . . 0,86 0,85
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 0,77 0,79 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 . . . 0,28 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . 1,53 1,58 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 . . . 0,58 0,57
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . 4 3 116 106 102 52 40 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 . . . 147 163
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . 19 2 417 378 403 154 158 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 . . . 943 605

Kontakt