KOSTRA nøkkeltall

Vardø - 5404 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vardø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . 17 908 15 612 9 025 9 633 11 088 11 432 13 942 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 . . . 9 316 10 878
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 10,6 7,5 5,4 5,3 5,5 6,1 6,3 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 . . . 5,7 5,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . 8,7 7,5 5,8 5,9 6,0 5,7 6,3 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 . . . 5,9 5,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . 9,2 .. 4,8 4,9 5,1 4,4 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. . . . 4,1 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . 56 837 57 442 54 367 59 265 58 550 65 143 92 817 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 . . . 63 633 78 469
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . 8 545 9 053 45 994 51 272 44 256 47 748 42 663 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 . . . 42 597 46 629
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . 439 750 391 364 409 174 454 890 416 357 408 306 437 960 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 . . . 377 273 414 458
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . 21,5 14,3 19,4 18,9 18,2 16,4 15,0 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 . . . 15,9 15,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . 100 100 77 82 83 86 90 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 . . . 82 92
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr . . . 16 083 14 225 8 275 8 802 10 110 10 385 12 684 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 . . . 8 402 9 798
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent . . . .. 7,4 .. .. .. .. 4,1 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 . . . .. 3,7

Kontakt