KOSTRA nøkkeltall

Vang - 3454 (Innlandet)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vang Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr . . . . 12 359 7 069 7 929 8 889 8 219 10 124 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 . . . . 9 568
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 3,7 4,8 4,7 4,7 4,4 7,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 . . . . 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent . . . . 4,8 5,3 5,4 5,2 4,8 6,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 . . . . 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent . . . . 7,4 3,4 3,5 3,5 3,4 5,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 . . . . 4,0
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr . . . . 38 056 55 191 55 813 60 619 66 507 75 601 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 . . . . 75 058
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr . . . . 28 200 35 085 37 899 39 845 44 511 27 987 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 . . . . 63 745
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr . . . . 352 875 363 589 403 033 419 862 407 211 407 791 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 . . . . 531 933
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall . . . . 20,0 18,9 17,9 17,2 16,6 13,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 . . . . 16,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent . . . . 69 94 93 93 94 81 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 . . . . 86

Kontakt