KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,6 6,7 4,8 -0,1 -1,8 2,4 3,7 4,1 1,6 0,2 3,7 4,2 2,7 1,4 1,4 2,9 4,1 3,7 2,2 1,5 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 1,9 3,4 3,5 1,3 0,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,5 5,5 5,2 2,3 3,5 2,0 2,7 2,6 1,6 0,6 2,2 2,4 1,8 1,3 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,7 2,6 2,2 1,2 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,4 30,6 38,3 26,7 16,8 20,1 23,3 25,0 24,1 23,0 24,2 24,5 24,1 23,5 18,2 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 11,3 13,0 14,7 13,2 13,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,5 10,2 7,8 15,3 18,6 30,1 31,5 31,8 39,7 41,8 35,5 42,8 45,5 49,9 57,5 37,2 40,1 40,1 42,2 48,0 34,8 37,7 36,5 39,1 43,8 39,2 43,1 40,1 42,7 45,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,6 63,1 68,4 63,1 60,3 86,0 85,3 87,4 91,2 94,0 103,6 105,6 109,9 114,7 121,5 101,1 101,3 101,9 105,6 111,0 98,9 98,9 98,6 101,8 106,7 99,3 99,0 99,4 102,0 105,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 463 48 944 50 235 51 043 52 737 53 725 54 957 55 446 56 733 61 876 47 026 49 315 50 737 52 283 54 708 49 775 52 158 53 619 55 124 57 316 50 630 53 174 54 801 56 328 58 501 47 337 49 427 50 899 52 304 54 580
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,7 20,1 22,6 18,7 15,1 6,9 10,2 10,9 11,0 8,4 11,1 13,4 14,4 14,2 12,0 7,9 10,7 11,7 12,3 12,0 7,8 10,4 11,4 12,2 11,8 5,4 10,3 9,5 10,1 9,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 16,9 12,4 10,9 10,5 11,5 11,0 10,8 14,5 17,3 14,0 17,2 19,1 18,1 18,1 16,6 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,7 13,2 11,7 12,3 12,0 12,9
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 34,0 32,7 50,0 48,5 39,5 31,1 39,3 35,7 31,4 33,1 21,0 31,1 34,1 31,9 34,4 31,3 32,6 34,9 36,0 33,8 35,2 39,1 40,1 44,9 41,5 17,1 22,1 24,4 27,3 23,3

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt