KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,8 2,1 2,0 1,9 1,8 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,1 3,0 3,2 3,2 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,6 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 766 3 156 3 486 3 488 3 641 45 998 50 900 56 408 51 311 54 105 233 766 247 120 269 285 289 962 313 996 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 506 838 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 479 687 230 821 263 280 264 540 271 612 303 703 230 821 263 280 264 540 271 612 303 703
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 890 1 028 1 068 1 093 1 061 1 376 1 522 1 653 1 706 2 311 1 463 1 500 1 649 1 730 1 913 1 998 2 097 2 224 2 354 2 549 2 036 2 148 2 297 2 428 2 627 1 516 1 672 1 771 1 832 2 072 1 516 1 672 1 771 1 832 2 072
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 0 291 487 269 676 79 341 549 620 1 012 1 645 865 954 934 1 053 1 270 918 1 046 1 166 1 239 1 574 875 620 398 814 1 182 875 620 398 814 1 182
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 3,0 3,1 2,5 2,2 1,2 3,6 3,7 3,6 3,7 4,4 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,9 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. .. 27,4 28,7 23,0 23,6 21,1 32,9 35,9 28,0 26,7 23,8 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 27,4 29,9 25,4 26,3 22,8 27,4 29,9 25,4 26,3 22,8
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 15,3 14,9 14,4 16,0 13,6 13,5 13,8 14,0 13,4 14,3 14,2 13,8 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 13,3 6,8 6,6 6,4 6,5 6,8 6,8 6,6 6,4 6,5 6,8
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 1,0 1,0
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 021 1 130 1 158 1 171 1 208 21 045 20 504 22 436 20 360 18 524 99 457 106 816 107 460 113 944 114 578 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 565 876 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 810 409 70 746 76 314 77 516 80 393 85 838 70 746 76 314 77 516 80 393 85 838
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt