KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 98 100 100 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 5 479 5 617 5 661 6 343 4 446 4 602 4 562 4 811 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 4 189 4 305 4 506 4 750
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 0,54 0,58 0,51 0,59
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 75,8 72,8 88,4 88,4 .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 24,7 41,7 40,3 58,5

Kontakt