KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 20 670 21 937 22 522 23 189 23 842 25 922 27 239 28 651 31 110 32 407 18 997 20 270 21 228 22 741 23 545 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 23 093 24 354 25 176 26 914 28 222 23 093 24 354 25 176 26 914 28 222
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 223,8 227,0 240,9 238,5 235,4 303,4 302,9 318,4 322,7 339,3 238,4 242,7 252,0 260,8 257,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 287,2 294,0 302,6 312,3 315,7 287,2 294,0 302,6 312,3 315,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 28,1 28,4 28,4 28,1 26,5 32,8 31,3 30,3 30,1 32,5 28,4 29,1 29,2 29,7 30,0 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 33,6 34,0 33,6 34,4 34,7 33,6 34,0 33,6 34,4 34,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 64,2 69,4 68,9 70,6 74,2 75,2 75,9 75,9 75,4 78,2 77,1 77,2 77,2 76,6 77,0 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 76,8 78,4 79,1 78,3 78,7 76,8 78,4 79,1 78,3 78,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,42 0,38 0,42 0,38 0,45 0,49 0,48 0,48 0,49 0,48 0,50 0,51 0,52 0,53 0,56 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,52 0,52 0,53 0,55 .. 0,52 0,52 0,53 0,55 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 37,3 45,6 39,7 45,2 33,3 34,8 33,9 34,0 32,9 32,0 32,0 31,7 31,3 30,1 27,8 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 31,9 31,4 30,6 30,2 .. 31,9 31,4 30,6 30,2 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 57,0 59,3 60,6 56,8 59,4 44,5 45,6 47,1 31,1 47,8 49,9 49,6 49,9 34,6 52,2 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 49,4 50,1 50,8 50,8 .. 49,4 50,1 50,8 50,8 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,9 13,2 15,1 8,9 10,3 13,9 16,3 12,5 12,3 12,5 11,3 12,7 11,1 10,7 10,6 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 11,5 11,2 11,3 10,7 11,0 11,5 11,2 11,3 10,7 11,0
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 81,5 83,8 86,2 84,8 85,6 88,8 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 88,6 88,2 87,9 86,6 89,0 88,6 88,2 87,9 86,6 89,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 696 4 305 4 812 4 344 4 504 3 028 3 203 3 470 3 835 3 916 3 255 3 520 3 636 3 890 3 986 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 209 3 374 3 436 3 716 3 940 3 209 3 374 3 436 3 716 3 940
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,1 2,1 2,4 1,6 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 5,9 5,8 5,7 2,4 1,2 5,9 5,8 5,7 2,4 1,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,94 0,87 0,78 0,87 0,90 0,44 0,35 0,44 0,43 0,46 0,51 0,50 0,55 0,58 0,58 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,63 0,68 0,59 0,70 0,68 0,63 0,68 0,59 0,70 0,68
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,69 0,00 0,00 0,00 0,71 0,68 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,52 0,57 0,58 0,52 0,60 0,52 0,57 0,58 0,52 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 4,7 5,1 4,6 5,0 4,7 4,8 4,8 5,1 5,2 4,3 4,6 4,5 4,6 4,9 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,6 9,4 11,1 10,9 10,6 10,7 10,6 11,0 11,5 11,3 9,2 9,3 9,8 9,8 10,1 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2 10,7 10,9 11,0 11,2 11,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,9 9,6 11,0 10,7 12,2 9,1 9,1 9,4 9,8 10,9 9,1 8,5 8,6 8,6 8,4 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 7,6 7,7 8,0 8,2 8,2 7,6 7,7 8,0 8,2 8,2
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 34,3 33,3 29,5 45,3 48,1 28,3 30,8 34,4 37,1 49,0 33,8 36,9 41,2 45,2 46,1 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 35,2 38,9 39,4 42,3 42,7 35,2 38,9 39,4 42,3 42,7
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 112,9 114,3 87,7 113,9 113,6 92,3 93,2 90,5 91,1 93,1 84,6 92,9 93,7 85,1 90,0 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 89,7 94,8 95,7 88,2 88,0 89,7 94,8 95,7 88,2 88,0
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt