KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0137 (Østfold)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 01 Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Østfold Østfold
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 28,1 50,3 65,7 54,0 37,0 37,7 48,7 59,2 54,1 55,0 41,6 45,6 50,2 46,0 41,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 33,0 29,7 30,3 30,5 31,2 33,0 29,7 30,3 30,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 104,2 148,9 157,2 165,2 183,0 125,7 129,6 138,6 133,6 148,1 122,2 122,3 130,6 132,8 136,8 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 141,5 138,3 145,1 140,8 145,1 141,5 138,3 145,1 140,8 145,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 7,2 5,7 3,5 3,0 5,9 3,9 4,4 4,0 4,2 4,0 3,6 3,5 3,4 3,4 3,7 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 7,0 7,2 6,8 7,0 6,4 7,0 7,2 6,8 7,0 6,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 5,9 7,6 6,8 6,7 7,4 9,5 10,1 10,3 10,3 9,7 7,2 7,1 7,1 7,1 7,3 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 6,6 6,9 7,0 7,2 7,2 6,6 6,9 7,0 7,2 7,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 60,3 67,4 67,2 65,7 62,7 69,0 71,0 68,3 70,7 70,2 68,8 70,4 70,7 72,2 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 66,3 68,7 69,2 70,9 72,2 66,3 68,7 69,2 70,9 72,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 57,6 51,1 59,6 62,1 56,0 64,9 68,0 63,5 68,6 68,4 67,4 66,2 66,9 67,7 66,8 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 65,8 64,9 64,9 66,2 64,0 65,8 64,9 64,9 66,2 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 13,9 15,2 14,6 14,9 14,8 14,8 15,0 14,3 14,2 14,3 17,1 17,1 17,4 17,2 16,6 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 17,5 17,5 17,4 17,1 16,7 17,5 17,5 17,4 17,1 16,7
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 39,3 39,8 39,2 39,3 39,2 40,2 40,7 41,0 41,5 41,2 40,4 41,1 40,9 41,6 41,7 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 39,7 40,4 40,6 40,9 41,0 39,7 40,4 40,6 40,9 41,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 29,3 29,9 29,9 29,0 31,0 24,7 24,8 25,2 24,8 24,6 26,6 26,3 25,7 25,7 25,9 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 23,7 23,3 22,9 22,7 22,3 23,7 23,3 22,9 22,7 22,3
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 107 443,2 114 494,2 118 673,1 123 022,9 134 057,0 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 96 516,1 100 027,3 102 946,4 107 380,3 110 611,6 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 96 437,6 99 244,4 102 191,1 106 820,6 111 559,6 96 437,6 99 244,4 102 191,1 106 820,6 111 559,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt