4389_3419
4389_3419
kostra
2023-02-09T09:53:00.000Z
no
kostra Våler

KOSTRA nøkkeltall-siden legges ned i løpet av februar 2023. Du finner alle KOSTRA-tall fra denne siden: www.ssb.no/kostra

KOSTRA nøkkeltall

Våler - 3419 (Innlandet)