KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 0 1 0 0 143 137 143 123 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 66 92 77 82 80 66 92 77 82 80 66 92 77 82 80
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 33 .. 13 10 19 29 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 18 12 8 28 26 18 12 8 28 26 18 12 8 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 82 53 71 46 58 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731 4 473 3 884 4 230 3 925 3 731
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 52 71 5 2 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 2 408 2 705 1 096 1 147 .. 2 408 2 705 1 096 1 147 .. 2 408 2 705 1 096 1 147
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 13 10 .. 15 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15 .. 16 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 7 .. 15 .. .. 31 28 34 28 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 32 26 36 23 .. 32 26 36 23 .. 32 26 36 23
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 9 .. .. .. 17 19 17 18 19 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 14 18 16 15 14 14 18 16 15 14 14 18 16 15 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 42 70 33 23 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 26 5 13 6 .. 26 5 13 6 .. 26 5 13 6
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 0 0 .. .. 0 0
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 87 96 98 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 99 99 98 100 .. 99 99 98 100 .. 99 99 98 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. .. 50 50 49 48 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 49 50 .. 50 50 49 50 .. 50 50 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 86 84 71 81 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 77 95 91 82 79 77 95 91 82 79 77 95 91 82 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall -2 2 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 808 993 0 .. .. 808 993 0 .. .. 808 993 0 .. ..

Kontakt