4411_0426
4411_0426
kostra
2019-09-20T08:20:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Våler, faktaark Kommunal vannforsyning Våler

KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 031 3 992 4 616 4 577 3 862 3 923 3 966 4 419 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 712 3 750 3 940 4 170
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,27 0,07 0,06 0,79 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,71 0,76 0,67 0,69
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 98,8 99,0 90,7 91,6
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 21,0 21,0 21,0 40,0 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 35,9 35,5 32,3 34,3

Kontakt