4401_0426
4401_0426
kostra
2019-06-18T01:37:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Våler, faktaark Helse- og omsorgstjenester Våler

KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 924 34 481 35 433 38 186 29 066 30 723 32 209 34 569 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 27 056 28 603 30 094 32 367
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 452,7 466,2 511,9 512,5 381,5 381,7 391,2 394,8 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 358,9 367,9 380,4 386,9
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 33,6 33,1 33,4 37,5 32,9 33,4 33,1 34,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,9 34,7 34,7 36,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 74,1 79,3 80,0 77,0 74,4 76,4 76,2 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 73,2 74,9 75,1 73,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,52 0,63 0,64 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,57 0,57 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 33,7 34,0 37,1 .. 38,0 38,0 37,0 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 32,6 33,1 33,1 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 52,2 39,1 36,0 .. 41,2 42,1 43,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 43,0 42,8 43,9 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 10,6 12,1 11,3 .. 13,7 14,6 13,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,3 13,3 12,9 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,0 90,7 91,1 91,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 019 3 018 2 884 : 3 019 3 178 3 330 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 074 3 256 3 403 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,4 0,7 0,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,31 0,35 0,34 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,45 0,46 0,48 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,88 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,69 0,68 0,69 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,5 6,6 6,3 6,0 5,3 5,6 5,4 5,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,6 4,8 4,7 5,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,7 12,0 12,2 12,1 12,9 12,8 13,2 13,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 11,0 11,2 11,8 12,2
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,2 11,2 10,6 11,9 10,5 10,6 10,7 11,5 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 10,4 10,6 10,7 10,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 65,4 73,8 90,5 85,2 42,5 44,6 47,4 50,1 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 38,8 42,4 46,5 48,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 166,7 100,0 100,0 103,6 101,1 97,3 92,4 94,0 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 75,9 80,2 71,9 81,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt