KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 11,0 9,4 9,3 9,2 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9 8,5 9,0 9,0 9,1 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 141 462 293 427 414 192 220 248 253 261 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 315 403 376 424 399 315 403 376 424 399 315 403 376 424 399
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,04 7,06 7,18 7,47 8,01 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19 5,31 5,31 5,29 5,17 5,19
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 15 28 23 19 9 86 91 84 93 86 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 77 74 69 75 71 77 74 69 75 71 77 74 69 75 71
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 500 555 540 562 505 462 488 483 511 562 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 511 550 569 620 631 511 550 569 620 631 511 550 569 620 631
Herav utgifter til renhold (kr) kr 172 179 181 157 123 137 154 160 160 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 167 179 178 181 187 167 179 178 181 187 167 179 178 181 187
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 124 132 146 153 128 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155 114 127 135 156 155
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt