KOSTRA nøkkeltall

Våler - 0426 (Hedmark)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hedmark Hedmark Hedmark
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 111 104 104 105 101 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893 4 832 4 915 4 962 5 021 4 893
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 28 28 28 28 25 25 27 27 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 19 7 10 10 10 64 60 62 62 66 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 57 56 55 55 52 57 56 55 55 52 57 56 55 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 0 980 220 819 0 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685 1 417 1 340 1 474 1 219 1 685
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 4 189 13 942 8 298 7 733 6 554 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796 8 645 14 854 16 718 19 248 8 796
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 30 24 20 20 56 29 26 26 25 27 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 26 14 27 27 26 26 14 27 27 26 26 14 27 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 7 3 3 1 1 28 30 22 25 51 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 92 82 66 45 42 92 82 66 45 42 92 82 66 45 42
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,3 : 1,4 : 1,1 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 1,8
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 26,1 24,3 18,5 16,7 16,7 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7 23,4 21,9 17,8 15,9 14,7

Kontakt