4407_1251
4407_1251
kostra
2019-06-25T20:48:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Vaksdal, faktaark Plan, byggesak og miljø Vaksdal

KOSTRA nøkkeltall

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vaksdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 0 2 0 286 274 286 246 172 194 156 184 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 284 276 310 260
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 50 .. 41 83 54 50 40 44 45 41 45 48 43 46 45 48 43 46 46 44 38 52
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 85 89 46 44 14 766 12 398 12 378 11 412 7 968 7 550 7 018 7 258 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 18 734 16 240 13 918 13 192
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 80 .. 14 0 7 724 0 4 812 0 4 600 0 2 774 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 7 236 0 7 742
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 17 17 .. 15 15 16 .. 16 13 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 36 18 32 .. 31 28 34 .. 36 26 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 84 140 66 0 32 74 90 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 922 684 1 206
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 1 2 .. .. 276 168 181 258 138 193 146 188 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 370 390 441 394
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 .. .. 94 96 97 .. 89 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 50 50 50 .. 46 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 79 .. .. .. 74 86 84 72 74 69 86 64 84 86 86 82 84 86 86 81 88 90 87 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall -5 1 .. .. 1 380 2 260 0 0 1 326 1 090 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 6 676 3 884 0 0

Kontakt