4401_1251
4401_1251
kostra
2019-06-19T11:27:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Vaksdal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Vaksdal

KOSTRA nøkkeltall

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vaksdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 39 769 39 523 41 106 42 869 29 066 30 723 32 209 34 569 31 654 33 186 35 098 36 594 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 22 345 23 570 24 346 25 888
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 393,1 390,7 360,0 381,3 381,5 381,7 391,2 394,8 396,6 394,1 406,1 395,5 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 277,6 279,0 285,6 288,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 45,0 42,6 46,3 43,4 32,9 33,4 33,1 34,1 32,6 33,2 32,9 33,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 30,7 31,2 30,2 30,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,4 75,4 75,9 71,1 74,4 76,4 76,2 75,5 74,2 75,3 75,4 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 72,6 73,9 74,1 73,7
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,49 0,52 0,44 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,55 0,55 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,59 0,59 0,60 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 39,5 40,8 38,5 .. 38,0 38,0 37,0 .. 38,7 38,6 38,5 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 32,7 32,2 31,5 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 24,7 25,6 30,5 .. 41,2 42,1 43,1 .. 39,0 39,1 39,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 41,7 42,0 42,7 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 17,2 14,5 15,1 .. 13,7 14,6 13,4 .. 15,5 14,8 14,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 14,4 14,0 13,7 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 89,6 91,4 91,2 91,3 87,5 86,9 90,3 91,0 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 90,2 91,4 92,3 92,3
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 236 3 553 3 367 : 3 019 3 178 3 330 : 3 261 3 431 3 557 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 016 3 193 3 316 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 4,8 4,8 4,7 4,7 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 24,6 21,2 20,7 20,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,63 0,67 0,48 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,49 0,50 0,47 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,64 0,67 0,70 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,03 2,51 2,51 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,68 0,75 0,78 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,0 6,4 4,6 5,8 5,3 5,6 5,4 5,5 5,9 6,2 6,2 6,4 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3 4,4 4,5 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,7 10,7 16,2 11,4 12,9 12,8 13,2 13,5 13,8 14,3 15,3 15,8 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 10,1 10,0 10,9 11,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,9 9,7 11,4 9,9 10,5 10,6 10,7 11,5 10,2 10,5 11,1 10,9 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 8,5 8,6 9,0 9,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 33,7 20,2 21,0 32,9 42,5 44,6 47,4 50,1 49,3 56,2 59,0 63,5 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 30,7 33,3 35,7 40,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 105,6 51,2 97,8 88,9 101,1 97,3 92,4 94,0 95,9 90,6 92,7 91,4 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 92,4 95,3 94,4 92,5
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt