4398_1251
4398_1251
kostra
2019-06-16T01:28:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Vaksdal, faktaark Eiendomsforvaltning Vaksdal

KOSTRA nøkkeltall

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vaksdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,1 10,6 10,8 9,9 8,5 8,8 8,8 8,8 9,8 9,9 10,0 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 590 519 549 672 192 220 248 259 191 231 247 327 242 258 271 295 246 259 279 303 306 274 271 287
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,06 7,76 7,90 8,18 6,57 6,47 6,74 6,83 7,41 0,09 7,65 7,46 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,09 4,09 4,11 3,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 33 95 101 66 86 91 84 94 103 8 875 87 84 86 94 100 100 93 101 109 110 113 122 134 139
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 469 514 549 465 462 488 483 512 545 43 665 588 631 482 515 517 562 481 525 540 580 577 622 643 726
Herav utgifter til renhold (kr) kr 170 152 150 157 137 154 160 162 123 10 151 163 175 144 152 157 161 143 150 156 159 159 163 164 177
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 107 116 125 76 111 123 119 128 120 9 964 130 146 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 142
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt