KOSTRA nøkkeltall

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vaksdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 118 125 127 112 106 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 4 954 5 020 5 253 5 223 5 088 3 350 3 505 3 660 3 581 3 526 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 9 633 9 823 9 891 9 739 9 736
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 30 31 28 27 25 25 27 27 26 25 25 27 27 26 28 29 30 30 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 65 62 59 67 71 64 60 62 62 65 64 60 62 62 65 62 57 55 54 55 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 45 46 47 48 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 524 1 846 2 674 1 943 3 620 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 306 1 484 1 559 1 157 2 119 1 805 1 412 1 472 941 1 101 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 548 608 441 667 782
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 739 5 295 4 778 3 940 5 086 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 7 653 7 424 7 539 7 367 8 694 8 640 8 998 8 857 8 846 10 655 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 3 658 3 756 2 694 2 872 3 277
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 21 38 56 40 60 29 26 26 25 27 29 26 26 25 27 26 33 19 19 16 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 35 31 32 29 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 1 0 0 1 28 30 22 25 49 28 30 22 25 49 22 9 9 11 11 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 373 308 316 325 314
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,7 : 1,2 : 1,0 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 2,3 1,2 1,7 1,5 2,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,1 16,0 18,2 15,3 11,1 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 16,0 14,8 12,3 10,7 12,8 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9

Kontakt