4396_1251
4396_1251
kostra
2019-06-17T05:30:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Vaksdal, faktaark Bolig Vaksdal

KOSTRA nøkkeltall

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vaksdal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 118 125 127 112 4 954 5 020 5 253 5 208 3 350 3 505 3 660 3 491 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 9 633 9 823 9 891 9 770
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 29 30 31 28 25 25 27 27 28 29 30 29 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 65 62 59 67 64 60 62 62 62 57 55 53 52 52 52 53 48 48 48 48 45 46 47 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 524 1 846 2 674 1 943 1 306 1 484 1 559 1 197 1 805 1 412 1 472 856 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 548 608 441 628
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 739 5 295 4 778 3 940 7 653 7 424 7 539 7 518 8 640 8 998 8 857 9 464 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 3 658 3 756 2 694 2 910
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 21 38 56 40 29 26 26 26 26 33 19 19 30 30 29 30 33 34 33 33 35 31 32 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 1 0 0 28 30 22 38 22 9 9 18 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 373 308 316 335
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,7 : 1,2 : 1,8 1,3 1,3 1,4 2,3 1,2 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 14,1 16,0 18,2 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 16,0 14,8 12,3 10,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 17,9 18,0 16,9 16,0

Kontakt