KOSTRA nøkkeltall

Vågå - 0515 (Oppland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vågå Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 4,2 4,4 4,2 4,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,7 0,5 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,1 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 5 666 5 445 7 506 6 296 7 486 194 393 193 959 211 167 213 848 264 193 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 174 203 178 956 195 009 197 021 225 346 174 203 178 956 195 009 197 021 225 346 174 203 178 956 195 009 197 021 225 346
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 678 2 692 3 074 2 927 3 150 2 064 2 089 2 273 2 408 2 655 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 075 2 085 2 245 2 259 2 533 2 075 2 085 2 245 2 259 2 533 2 075 2 085 2 245 2 259 2 533
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 115 953 643 15 243 338 1 021 994 902 1 571 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 1 165 814 668 560 654 1 165 814 668 560 654 1 165 814 668 560 654
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,5 4,5 4,0 3,1 3,0 3,6 3,9 3,9 3,8 4,0 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,6 4,5 4,5 4,0 3,9 4,6 4,5 4,5 4,0 3,9 4,6 4,5 4,5 4,0 3,9
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 44,2 50,8 36,8 45,9 33,9 30,6 32,2 26,2 27,2 23,5 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 50,0 41,7 33,3 36,6 31,2 50,0 41,7 33,3 36,6 31,2 50,0 41,7 33,3 36,6 31,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 27,4 26,2 26,3 30,0 50,2 24,4 23,8 22,9 21,3 30,3 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 18,3 17,9 17,4 16,8 23,6 18,3 17,9 17,4 16,8 23,6 18,3 17,9 17,4 16,8 23,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 1 082 1 119 1 005 1 037 1 120 70 999 71 437 73 303 75 832 84 730 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 71 175 72 259 72 935 77 726 76 241 71 175 72 259 72 935 77 726 76 241 71 175 72 259 72 935 77 726 76 241
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt