KOSTRA nøkkeltall

Vågå - 0515 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vågå Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,9 10,6 9,7 9,9 9,7 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 171 181 161 179 209 192 220 248 253 261 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327 213 265 307 311 327
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 6,12 6,16 6,22 6,73 6,74 6,57 6,47 6,74 6,92 6,62 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56 5,30 5,35 5,50 5,67 5,56
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 97 65 118 51 84 86 91 84 93 86 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 51 51 57 58 69 51 51 57 58 69 51 51 57 58 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 731 798 772 768 755 462 488 483 511 562 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 426 434 429 435 460 426 434 429 435 460 426 434 429 435 460
Herav utgifter til renhold (kr) kr 226 242 241 235 232 137 154 160 160 176 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 192 194 186 186 182 192 194 186 186 182 192 194 186 186 182
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 150 190 154 141 139 111 123 119 129 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 119 128 126 130 135 119 128 126 130 135 119 128 126 130 135
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt