KOSTRA nøkkeltall

Vågå - 0515 (Oppland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vågå Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 721 5 762 3 921 5 232 4 826 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,0 5,1 6,6 5,4 4,0 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,6 6,4 7,5 6,2 3,7 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,6 4,3 3,3 4,9 3,2 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 000 42 547 20 870 38 213 51 208 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 9 111 33 514 18 704 9 390 16 667 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 236 333 281 000 431 250 516 500 294 200 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,4 22,9 26,5 22,6 16,0 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 83 100 90 89 96 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84

Kontakt