KOSTRA nøkkeltall

Vågå - 0515 (Oppland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vågå (-2019) Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland (-2019)
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 762 3 921 5 232 4 826 . 7 748 8 693 8 918 9 396 8 395 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 7 596 9 202 10 246 10 788 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 6,6 5,4 4,0 . 4,8 5,0 4,4 4,1 4,9 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 5,4 5,3 5,0 5,2 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,4 7,5 6,2 3,7 . 5,0 5,2 4,7 4,3 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,3 3,3 4,9 3,2 . 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 4,2 4,6 4,7 4,3 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 42 547 20 870 38 213 51 208 . 53 271 53 649 58 511 68 516 63 290 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 48 579 53 848 67 627 88 872 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 33 514 18 704 9 390 16 667 . 33 890 38 027 33 018 46 862 31 683 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 38 870 37 544 35 356 48 098 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 281 000 431 250 516 500 294 200 . 367 208 417 632 430 280 415 126 451 401 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 406 182 468 015 580 611 563 135 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,9 26,5 22,6 16,0 . 19,2 19,2 17,6 16,4 17,4 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 18,2 18,5 16,3 16,4 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 90 89 96 . 83 85 87 86 83 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 82 79 86 84 .

Kontakt