KOSTRA nøkkeltall

Værøy - 1857 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Værøy Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 0,0 30,4 25,3 114,0 0,0 68,2 73,0 55,6 66,6 55,0 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 67,7 57,7 64,2 61,4 45,7 59,3 67,9 53,9 69,4 61,4 26,2 27,4 24,4 24,3 66,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9 57,4 51,0 50,8 53,0 54,9
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 218,8 265,3 194,5 137,4 198,4 155,3 174,5 156,6 137,6 149,2 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 154,2 151,9 161,0 174,2 160,8 162,7 167,9 171,4 179,7 187,1 117,7 119,0 113,1 120,2 175,5 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1 152,3 150,5 151,3 161,7 159,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 0,0 5,8 4,2 1,3 0,0 2,6 2,7 2,4 2,0 2,8 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 5,5 6,0 5,4 4,4 5,2 6,7 6,3 6,2 4,8 4,3 7,3 6,9 6,6 6,4 3,3 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0 4,9 5,1 4,6 4,3 4,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 11,1 12,8 20,8 17,1 11,5 8,5 8,5 9,2 8,6 10,1 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 9,8 9,6 9,2 9,2 9,7 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 7,4 7,5 7,7 7,2 8,5 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5 9,6 9,6 9,9 9,7 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : : : 64,2 71,8 71,6 72,7 70,1 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 70,9 68,6 67,2 71,4 71,5 67,8 72,1 70,4 71,6 70,1 75,3 76,6 77,8 78,4 68,5 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6 70,5 66,7 68,4 73,1 68,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : 0,0 : : : 64,2 66,7 72,3 70,3 65,7 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 68,5 66,3 66,1 65,2 69,6 62,3 66,1 64,4 64,6 63,5 71,8 73,2 72,8 72,5 65,1 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0 65,6 65,2 63,7 65,4 64,0
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 9,9 12,3 10,1 9,3 9,8 12,1 12,0 11,4 11,4 13,7 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,5 11,2 10,8 12,4 13,1 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 18,6 18,4 17,3 17,0 12,0 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6 14,4 13,9 13,9 13,8 13,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : : 45,7 : : 40,9 41,0 41,8 41,6 42,4 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,2 42,2 42,1 41,8 42,6 41,1 40,8 41,6 41,5 42,5 42,1 42,3 42,6 42,4 42,9 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9 40,9 41,2 41,5 41,5 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,7 23,3 26,1 24,9 22,2 22,1 22,4 21,0 23,2 21,7 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,7 21,5 21,6 21,6 20,8 21,2 20,9 20,7 20,2 20,9 21,7 21,1 21,4 21,7 21,5 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0 22,2 21,7 22,1 21,9 21,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 153 701,1 173 423,5 236 146,7 218 409,6 191 585,4 139 868,5 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 148 755,0 155 682,5 166 658,7 159 825,2 144 838,5 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 163 008,0 97 158,1 99 246,8 105 168,7 109 071,2 168 435,5 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 119 081,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt