4405_2003
4405_2003
kostra
2019-04-26T08:28:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Vadsø, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 4,4 4,1 2,8 4,5 4,3 4,5 4,3 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 2,0 1,7 1,2 1,7 1,6 1,7 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,7 1,8 1,7
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 6 601 6 170 6 595 2 967 200 169 198 235 213 337 213 652 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 103 634 103 320 106 633 110 282
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 287 3 110 3 137 1 984 2 818 2 812 3 028 3 005 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 992 3 116 3 328 3 364
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 369 968 6 150 6 455 1 477 1 428 1 063 939 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 1 124 1 651 2 040 1 925
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 6,3 5,1 5,1 .. 5,0 5,2 4,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 3,4 3,7 3,6 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 21,7 21,6 23,3 20,9 22,3 23,7 20,8 20,6 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 19,4 20,4 19,8 18,3
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 14,8 15,4 16,2 17,5 16,4 16,7 16,3 15,2 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 18,1 17,9 16,4 16,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,2 0,1 0,1 .. 0,6 0,5 0,4 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,4 0,3 0,3 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 4 204 4 272 4 464 4 258 72 655 70 063 67 695 69 845 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 40 726 41 365 39 514 40 478
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt