KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 1 120 98 117 65 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 133 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,01 0,93 0,90 1,10 1,19 0,75 0,80 0,77 0,87 0,94 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02 0,85 0,84 0,82 0,98 1,02
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 97,3 97,6 95,6 95,7 95,5 96,5 96,2 97,0 98,5 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4 95,9 98,0 96,7 96,8 97,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 185 236 215 180 89 175 188 186 190 160 147 166 155 154 154 154 168 158 155 153 189 206 204 214 206 189 206 204 214 206
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 89 87 83 86 94 84 85 84 83 83 82 84 83 82 82 95 96 88 93 94 95 96 88 93 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 7 10 15 11 6 11 11 12 12 13 12 12 13 13 14 2 2 10 4 5 2 2 10 4 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 95 94 95 99 94 95 95 95 96 94 95 95 94 96 96 98 96 96 98 96 98 96 96 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 1 0 0 6 4 3 4 0 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 9 5 4 8 3 9 5 4 8 3

Kontakt