4404_2003
4404_2003
kostra
2019-04-20T05:08:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Vadsø, faktaark Klima og energi Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 1 120 98 117 100 121 115 131 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 135
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,01 0,93 0,90 1,17 0,75 0,80 0,77 0,85 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,85 0,84 0,82 0,97
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 97,3 97,6 95,6 95,5 96,5 96,2 96,9 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,9 98,0 96,7 96,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 185 236 215 367 175 188 186 188 147 166 155 153 154 168 158 154 189 206 204 225
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 89 87 83 87 84 85 84 83 82 84 83 82 95 96 88 94
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 7 10 15 10 11 11 12 12 12 12 13 13 2 2 10 4
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 95 95 94 96 94 95 95 95 94 95 95 95 96 98 96 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 1 0 6 4 3 4 7 6 5 5 6 5 4 4 9 5 4 7

Kontakt