4401_2003
4401_2003
kostra
2019-04-25T08:43:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Vadsø, faktaark Helse- og omsorgstjenester Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 28 757 30 437 32 910 34 134 29 095 31 201 32 643 34 704 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 30 611 33 128 35 257 37 271
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 309,7 339,9 347,6 352,4 371,7 377,6 392,7 397,4 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 388,6 392,0 402,5 413,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 23,4 24,0 24,2 27,6 31,4 32,4 32,3 33,4 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,8 30,7 30,1 31,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,9 74,7 71,3 71,3 74,6 74,7 75,3 75,8 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 68,5 68,5 69,2 68,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,47 0,51 0,46 .. 0,61 0,60 0,62 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,61 0,58 0,59 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 44,0 40,6 44,7 .. 36,1 36,2 36,4 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 39,1 38,7 38,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 49,9 50,0 46,9 .. 45,0 46,2 46,3 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 46,0 47,7 47,7 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 7,4 7,6 5,1 .. 14,2 8,7 13,2 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 16,4 16,1 15,6 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 70,0 70,0 70,0 70,0 89,6 86,5 86,8 86,2 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 83,2 81,7 83,7 77,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 097 5 012 6 333 : 3 569 3 867 4 049 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 812 4 124 4 450 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,0 3,1 3,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 9,7 9,4 8,7 8,8
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,94 1,46 0,58 .. 0,49 0,94 0,54 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,47 0,57 0,45 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 1,84 1,65 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,66 0,66 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,9 6,2 5,2 5,8 5,0 5,4 5,1 5,2 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 5,8 6,1 5,8 6,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 15,9 14,9 16,6 17,5 11,7 12,3 12,9 13,0 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 15,7 16,6 16,5 16,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 3,9 11,4 11,6 11,5 10,0 10,5 11,0 11,1 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 9,9 10,7 11,3 11,1
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 48,6 45,8 48,4 38,5 40,7 44,2 42,2 47,1 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 49,8 50,4 44,6 48,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 132,7 160,6 80,8 85,7 84,8 89,1 88,4 81,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 67,1 81,6 77,1 66,2
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt