KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 5405 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent . . . 3,9 9,8 10,0 10,3 10,6 8,6 10,1 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 . . . 9,5 10,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr . . . -4 259 248 247 336 369 -176 515 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 . . . 193 385
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 . . . 22,52 10,91 7,65 7,46 7,22 9,04 8,03 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 . . . 7,12 6,70
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr . . . 15 27 87 85 109 67 54 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 . . . 79 93
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr . . . 180 405 588 634 710 450 549 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 . . . 555 659
Herav utgifter til renhold (kr) kr . . . 62 133 163 176 199 136 176 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 . . . 175 193
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr . . . 35 126 130 148 168 78 112 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 . . . 99 138
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt