KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 6,4 2,6 6,3 10,2 9,0 9,8 9,3 9,5 10,5 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8 9,9 10,5 10,0 10,4 10,8
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 -1 655 -4 518 -1 926 608 269 459 128 237 461 242 258 271 278 299 246 259 279 288 313 183 91 -101 156 308 183 91 -101 156 308
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,97 8,08 10,51 10,64 20,24 7,10 6,53 6,92 6,63 9,01 5,08 5,12 5,17 5,12 4,94 4,89 4,94 4,95 4,94 4,78 8,15 7,67 7,64 7,89 7,99 8,15 7,67 7,64 7,89 7,99
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 0 45 31 27 14 61 72 73 75 62 86 94 100 99 101 93 101 109 109 112 60 76 85 66 69 60 76 85 66 69
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 32 475 405 438 225 487 573 546 602 529 482 515 517 562 602 481 525 540 581 613 486 568 582 593 623 486 568 582 593 623
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 153 126 123 65 164 187 164 176 133 144 152 157 161 173 143 150 156 159 170 130 160 163 162 176 130 160 163 162 176
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 1 120 98 117 65 100 121 115 139 123 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 105 116 120 141 150 105 116 120 141 150
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt