4398_2003
4398_2003
kostra
2019-07-21T13:51:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Vadsø, faktaark Eiendomsforvaltning Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 3,4 6,4 2,6 6,3 9,0 9,8 9,3 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 -1 655 -4 518 -1 926 269 459 128 237 242 258 271 278 246 259 279 288 183 91 -101 156
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,97 8,08 10,51 10,64 7,10 6,53 6,92 6,63 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 8,15 7,67 7,64 7,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 0 45 31 27 61 72 73 75 86 94 100 99 93 101 109 109 60 76 85 66
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 32 475 405 438 487 573 546 602 482 515 517 562 481 525 540 581 486 568 582 593
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 153 126 123 164 187 164 176 144 152 157 161 143 150 156 159 130 160 163 162
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 1 120 98 117 100 121 115 139 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt