4397_2003
4397_2003
kostra
2019-04-26T02:41:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Vadsø, faktaark Brann og ulykkesvern Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 424 1 540 1 698 1 527 1 304 1 460 1 434 1 504 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 489 1 693 1 735 1 801
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 295 1 172 1 363 1 268 1 078 1 195 1 163 1 213 831 897 929 978 804 861 897 937 1 260 1 425 1 431 1 499
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 130 368 336 258 227 265 271 291 211 222 224 249 198 207 209 231 229 268 304 301
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 131 1 134 1 276 1 149 1 034 1 155 1 116 1 202 762 807 822 887 740 778 794 847 1 268 1 466 1 464 1 529
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -19 216 172 88 83 113 100 105 60 60 57 74 60 59 56 72 77 112 117 85
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 150 918 1 103 1 061 951 1 042 1 016 1 097 702 747 765 814 680 718 738 776 1 190 1 354 1 347 1 444
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,07 1,09 1,09 1,12 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 1,04 1,13 1,09 1,11
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,54 0,55 0,55 0,56 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,35 0,36 0,36 0,37
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,53 0,54 0,54 0,56 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,69 0,77 0,73 0,74
Antall bygningsbranner (antall) antall 8 4 9 10 110 107 135 135 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 50 82 81 90
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 14 30 25 22 608 563 438 330 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 322 261 242 138

Kontakt