4394_2003
4394_2003
kostra
2019-04-25T08:50:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Vadsø, faktaark Barnevern Vadsø

KOSTRA nøkkeltall

Vadsø - 2003 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Vadsø Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 14 897 11 703 15 406 14 310 7 576 7 676 8 625 9 602 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 8 971 9 344 9 784 11 371
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,2 9,5 6,0 8,2 4,7 5,5 5,6 5,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,9 6,7 5,9 6,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,5 9,8 8,8 9,3 5,2 5,8 5,7 5,5 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 6,4 7,3 6,8 7,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 9,3 5,1 4,6 4,4 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 5,0 4,9 4,5 4,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 305 44 313 74 857 73 752 46 958 46 475 48 442 52 136 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 46 131 48 092 59 279 61 511
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 20 017 12 143 44 614 19 095 28 289 28 148 29 782 34 401 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 30 834 30 854 29 299 37 935
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 190 885 330 047 393 444 466 000 292 781 321 287 380 904 394 495 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 244 588 330 224 400 805 362 787
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 23,1 17,9 14,6 16,1 21,4 21,3 21,5 19,9 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,1 21,5 19,3 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 56 50 44 80 71 72 77 82 82 85 86 87 83 86 87 88 62 58 58 73

Kontakt