KOSTRA nøkkeltall

Utsira - 1151 (Rogaland)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Utsira Kostragruppe 04 Kostragruppe 05 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 100,0 100,0 75,0 66,7 100,0 81,6 81,5 81,3 77,8 81,3 79,1 78,2 78,9 78,0 79,9 77,8 80,9 79,5 78,5 70,7 77,8 80,9 79,5 78,5 70,7 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 79,7 79,4 79,7 81,4 82,6
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 92,9 100,0 76,9 77,8 87,5 91,1 91,9 91,8 91,8 90,9 89,1 89,3 89,8 89,5 90,8 91,9 93,3 91,4 89,6 85,5 91,9 93,3 91,4 89,6 85,5 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 90,0 89,8 90,0 90,6 91,5
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 90,9 100,0 77,8 83,3 75,0 97,1 98,3 98,3 99,4 96,7 95,1 96,2 96,4 96,3 97,3 99,8 100,5 99,1 97,1 96,3 99,8 100,5 99,1 97,1 96,3 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 96,7 96,5 96,6 96,4 96,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 89,4 97,0 95,9 72,1 94,1 94,6 94,8 92,5 88,3 97,2 96,9 98,1 97,5 100,0 97,2 96,9 98,1 97,5 100,0 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 51,4 50,9 50,6 50,3 50,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 4,3 3,6 3,1 2,5 2,5 5,3 5,2 5,2 5,2 5,4 5,0 4,9 4,9 5,0 5,3 5,0 5,1 4,9 4,9 4,3 5,0 5,1 4,9 4,9 4,3 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 6,1 6,1 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent 51,6 50,9 45,2 24,0 44,9 34,9 35,3 39,1 43,2 42,9 34,2 36,9 39,1 41,9 44,0 32,8 35,1 35,8 39,7 39,9 32,8 35,1 35,8 39,7 39,9 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 35,0 35,2 36,8 38,0 39,7
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent : : 0,0 : : 3,3 3,1 3,0 3,5 3,9 3,4 3,3 3,1 3,7 3,6 2,9 2,8 2,6 3,7 7,6 2,9 2,8 2,6 3,7 7,6 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 4,3 4,5 4,3 4,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 95,6 87,1 122,3 176,1 135,2 69,7 74,7 79,0 87,5 79,8 73,2 75,7 81,8 86,4 78,7 82,9 81,5 88,6 99,1 99,4 82,9 81,5 88,6 99,1 99,4 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 68,9 72,5 76,8 81,3 78,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent : 100,0 : 0,0 : 84,1 87,2 87,5 76,1 83,7 81,4 89,2 90,2 81,5 86,0 80,4 83,1 89,3 89,9 53,3 80,4 83,1 89,3 89,9 53,3 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 77,4 76,8 78,0 79,6 79,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,9 7,6 8,3 6,8 6,9 10,3 10,3 9,7 10,6 11,3 8,6 8,7 8,8 9,7 10,2 9,8 9,3 9,4 10,1 6,6 9,8 9,3 9,4 10,1 6,6 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 17,4 17,0 16,9 17,1 16,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 159 643 163 067 201 615 249 889 294 750 148 390 157 259 166 410 177 978 173 137 147 808 156 975 171 197 178 567 168 730 179 978 180 420 196 516 215 699 214 870 179 978 180 420 196 516 215 699 214 870 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 138 225 143 704 152 779 161 356 165 304
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 89,4 81,6 114,5 163,5 121,9 60,3 64,8 68,7 75,7 65,0 63,5 65,7 71,2 73,6 66,0 69,7 69,3 74,9 84,1 86,0 69,7 69,3 74,9 84,1 86,0 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 52,5 54,6 57,8 61,1 58,6
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.