4471_2027
4471_2027
kostra
2019-09-18T01:46:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Unjárga - Nesseby, faktaark Regnskap Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 10,3 -0,7 5,9 3,4 3,7 3,0 3,6 9,8 11,0 10,2 8,8 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,2 3,5 2,0 3,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 9,4 1,9 5,6 2,0 1,9 1,5 1,4 2,3 2,8 2,1 2,5 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,6 2,0 1,1 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 29,8 30,9 24,3 21,2 27,3 29,6 27,4 28,7 45,0 52,0 53,4 53,5 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 16,4 19,4 19,1 20,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,6 53,5 56,0 30,5 20,9 28,5 28,2 30,4 -18,7 -12,0 -14,8 -14,5 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 65,9 74,2 68,2 69,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 109,0 98,9 94,0 83,0 79,2 83,7 84,2 89,0 59,9 61,6 66,7 67,5 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 120,6 121,4 119,5 125,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 84 748 90 903 96 432 96 270 69 891 72 632 75 148 77 500 69 652 68 787 70 853 73 162 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 61 450 64 029 66 165 67 830
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,1 12,6 15,8 15,2 8,5 10,3 12,0 13,8 24,4 30,0 33,2 37,1 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 4,7 5,3 6,2 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,2 10,8 11,0 4,3 14,2 15,1 13,1 14,6 15,7 12,8 22,3 19,7 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 15,2 15,7 13,3 18,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 8,0 6,5 50,3 -51,1 38,1 26,6 33,7 26,4 64,4 56,4 54,3 59,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 23,4 18,4 21,1 20,0

Kontakt