KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 44 143 45 580 49 508 48 464 52 160 41 318 44 086 45 551 48 163 52 809 41 318 44 086 45 551 48 163 52 809 40 386 42 560 43 974 46 633 49 755 40 386 42 560 43 974 46 633 49 755 23 072 24 341 25 456 27 245 28 772 22 599 23 751 24 800 26 539 28 025 30 611 33 128 35 257 37 333 39 271 30 611 33 128 35 257 37 333 39 271
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 565,1 553,8 544,6 559,6 538,6 516,4 511,7 523,2 527,9 562,8 516,4 511,7 523,2 527,9 562,8 465,8 462,6 473,3 477,8 477,3 465,8 462,6 473,3 477,8 477,3 289,9 292,3 300,0 306,2 313,7 278,7 280,6 288,0 293,5 300,2 379,2 382,9 392,3 409,4 418,4 379,2 382,9 392,3 409,4 418,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 29,6 32,5 31,0 29,9 31,4 34,1 35,3 34,7 36,0 36,7 34,1 35,3 34,7 36,0 36,7 28,0 29,2 29,3 29,8 31,0 28,0 29,2 29,3 29,8 31,0 30,9 31,4 31,1 31,9 32,4 30,0 30,3 30,0 30,8 31,3 28,8 30,7 30,1 31,1 31,7 28,8 30,7 30,1 31,1 31,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 72,8 72,5 77,6 72,4 73,6 74,5 74,6 75,7 74,9 73,3 74,5 74,6 75,7 74,9 73,3 76,5 77,4 77,0 78,3 79,4 76,5 77,4 77,0 78,3 79,4 76,9 77,5 77,6 77,5 77,7 76,4 77,0 77,2 77,1 77,5 71,2 71,2 71,5 71,4 70,8 71,2 71,2 71,5 71,4 70,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,76 0,80 0,76 0,76 0,76 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,58 0,57 0,58 0,59 0,67 0,67 0,68 0,72 0,74 0,69 0,67 0,68 0,72 0,74 0,69 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,54 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,57 0,57 0,60 .. 0,59 0,57 0,57 0,60 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 23,4 23,1 24,6 30,6 25,8 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 39,2 39,2 38,3 37,7 34,7 36,5 34,2 33,1 34,2 32,4 36,5 34,2 33,1 34,2 32,4 33,3 32,9 32,4 31,6 30,3 33,0 32,5 32,0 31,2 30,0 39,1 38,7 38,4 37,9 .. 39,1 38,7 38,4 37,9 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 29,5 32,5 25,6 22,2 29,5 39,3 39,3 39,1 21,5 35,1 39,3 39,3 39,1 21,5 35,1 37,4 39,3 38,4 23,9 39,6 37,4 39,3 38,4 23,9 39,6 46,1 46,5 47,0 47,5 47,9 45,8 46,3 46,8 47,4 47,8 46,0 47,7 47,7 47,9 .. 46,0 47,7 47,7 47,9 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 21,3 17,3 17,5 12,9 12,9 17,0 18,1 16,9 16,0 15,9 17,0 18,1 16,9 16,0 15,9 17,4 21,3 16,3 15,3 15,9 17,4 21,3 16,3 15,3 15,9 13,2 13,0 12,6 12,1 11,9 13,6 13,3 12,9 12,4 12,1 16,4 16,1 15,6 14,7 13,3 16,4 16,1 15,6 14,7 13,3
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 88,9 88,9 87,5 87,5 85,7 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 88,7 90,4 92,5 91,6 90,5 97,8 97,7 98,3 99,1 98,1 97,8 97,7 98,3 99,1 98,1 86,9 87,7 89,2 89,7 91,0 83,7 84,2 86,6 87,8 89,3 83,2 81,7 83,7 81,2 82,5 83,2 81,7 83,7 81,2 82,5
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 066 4 539 6 342 5 971 6 813 3 448 3 686 3 739 3 965 4 143 3 448 3 686 3 739 3 965 4 143 4 133 4 451 4 680 5 070 5 037 4 133 4 451 4 680 5 070 5 037 3 119 3 295 3 439 3 710 3 842 3 097 3 251 3 381 3 642 3 794 3 812 4 124 4 450 4 568 4 788 3 812 4 124 4 450 4 568 4 788
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 5,5 11,6 11,2 10,7 10,2 9,6 9,7 9,4 8,7 8,8 8,5 9,7 9,4 8,7 8,8 8,5
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,47 0,54 0,63 0,38 0,29 0,43 0,41 0,42 0,48 0,43 0,43 0,41 0,42 0,48 0,43 0,62 0,52 0,70 0,72 0,61 0,62 0,52 0,70 0,72 0,61 0,54 0,56 0,55 0,57 0,56 0,53 0,55 0,55 0,56 0,55 0,47 0,57 0,45 0,53 0,51 0,47 0,57 0,45 0,53 0,51
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,38 0,00 0,00 0,00 0,62 0,38 0,00 0,00 0,00 1,56 1,62 0,00 0,00 0,00 1,56 1,62 0,64 0,64 0,65 0,67 0,69 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,58 0,66 0,66 0,86 0,81 0,58 0,66 0,66 0,86 0,81
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,7 6,5 6,1 6,6 6,9 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 5,1 5,6 5,7 6,0 6,6 5,1 5,6 5,7 6,0 6,6 4,6 4,7 4,6 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,8 5,8 6,1 5,8 6,0 6,3 5,8 6,1 5,8 6,0 6,3
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 20,9 21,0 21,2 15,9 21,6 18,4 18,1 18,9 19,5 19,3 18,4 18,1 18,9 19,5 19,3 19,6 20,0 20,3 19,5 19,3 19,6 20,0 20,3 19,5 19,3 10,5 10,7 11,1 11,3 11,5 10,5 10,6 11,0 11,2 11,4 15,7 16,6 16,5 17,1 17,9 15,7 16,6 16,5 17,1 17,9
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 14,6 13,7 10,6 10,6 10,8 12,6 13,0 13,2 13,1 13,1 12,6 13,0 13,2 13,1 13,1 13,5 12,9 13,4 13,5 13,2 13,5 12,9 13,4 13,5 13,2 9,1 9,2 9,5 9,6 9,7 9,0 9,1 9,4 9,5 9,5 9,9 10,7 11,3 11,2 11,4 9,9 10,7 11,3 11,2 11,4
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 104,5 77,6 80,9 73,2 85,9 47,3 47,3 46,4 45,8 48,1 47,3 47,3 46,4 45,8 48,1 55,9 54,7 56,7 56,1 53,5 55,9 54,7 56,7 56,1 53,5 33,7 36,6 38,9 42,1 44,1 33,6 36,6 39,0 42,5 44,5 49,1 49,6 42,9 48,1 55,2 49,1 49,6 42,9 48,1 55,2
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 100,0 80,0 112,5 75,0 100,0 86,4 90,5 87,9 90,8 86,4 86,4 90,5 87,9 90,8 86,4 91,3 93,1 94,5 91,9 118,9 91,3 93,1 94,5 91,9 118,9 88,6 91,8 90,6 90,6 93,4 83,3 87,7 88,6 88,4 90,0 67,1 81,6 77,1 65,4 79,4 67,1 81,6 77,1 65,4 79,4
1Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt