KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 88,7 24,1 32,8 30,4 38,0 61,5 59,3 67,9 53,9 69,4 61,5 59,3 67,9 53,9 69,4 55,6 54,2 57,5 58,3 78,8 55,6 54,2 57,5 58,3 78,8 35,1 37,5 38,2 37,3 36,3 31,7 33,3 33,7 32,5 31,5 75,1 60,8 57,7 59,4 58,7 75,1 60,8 57,7 59,4 58,7
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 103,6 171,0 111,3 202,7 224,4 167,8 162,7 167,9 171,4 179,7 167,8 162,7 167,9 171,4 179,7 149,1 170,1 142,2 175,6 149,1 149,1 170,1 142,2 175,6 149,1 131,0 132,8 135,4 137,6 139,9 129,6 130,6 133,6 136,1 138,8 162,9 162,8 156,6 173,5 177,6 162,9 162,8 156,6 173,5 177,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 12,1 15,3 10,9 5,6 2,1 4,9 6,7 6,3 6,2 4,8 4,9 6,7 6,3 6,2 4,8 4,8 5,4 5,1 4,7 3,2 4,8 5,4 5,1 4,7 3,2 5,3 5,6 5,5 5,2 4,9 7,0 7,2 7,1 6,6 6,4 3,8 4,8 6,4 5,9 5,8 3,8 4,8 6,4 5,9 5,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,1 11,2 13,9 16,7 16,8 10,4 10,3 10,3 10,1 10,0 10,4 10,3 10,3 10,1 10,0 9,7 9,8 10,1 10,2 9,7 9,7 9,8 10,1 10,2 9,7 7,9 7,8 7,9 7,9 7,8 7,9 7,8 7,8 7,9 7,7 10,1 10,2 10,0 9,4 9,0 10,1 10,2 10,0 9,4 9,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : : : 67,3 67,8 72,1 70,4 71,6 67,3 67,8 72,1 70,4 71,6 72,0 66,4 77,4 70,0 75,3 72,0 66,4 77,4 70,0 75,3 69,4 72,0 72,8 73,5 75,0 70,2 72,7 73,4 74,2 75,5 67,4 64,2 73,4 68,8 68,0 67,4 64,2 73,4 68,8 68,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : : 0,0 : : 67,2 62,3 66,1 64,4 64,6 67,2 62,3 66,1 64,4 64,6 73,4 71,8 67,5 73,1 72,9 73,4 71,8 67,5 73,1 72,9 69,9 69,4 69,2 69,6 68,7 70,5 70,3 70,1 70,3 69,3 61,2 59,1 66,7 62,5 59,6 61,2 59,1 66,7 62,5 59,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 11,0 8,7 9,5 8,8 12,0 10,7 11,0 10,5 10,4 9,7 10,7 11,0 10,5 10,4 9,7 12,5 12,6 12,2 12,4 12,1 12,5 12,6 12,2 12,4 12,1 16,6 16,6 16,5 16,2 15,8 17,0 17,0 16,8 16,5 16,0 12,1 11,8 11,6 11,3 11,2 12,1 11,8 11,6 11,3 11,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall : : : 39,9 : 40,7 41,1 40,8 41,6 41,5 40,7 41,1 40,8 41,6 41,5 41,2 40,7 42,0 41,4 42,4 41,2 40,7 42,0 41,4 42,4 40,7 41,2 41,3 41,7 41,7 40,8 41,2 41,4 41,7 41,9 38,9 40,1 39,5 40,2 40,3 38,9 40,1 39,5 40,2 40,3
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,9 16,6 15,0 17,6 16,0 21,8 21,2 20,9 20,7 20,2 21,8 21,2 20,9 20,7 20,2 21,2 20,9 20,5 20,7 21,4 21,2 20,9 20,5 20,7 21,4 24,1 23,7 23,2 23,1 23,0 23,3 23,0 22,5 22,5 22,4 23,7 22,9 21,7 21,7 21,5 23,7 22,9 21,7 21,7 21,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 142 330,0 139 515,5 154 939,4 181 888,9 161 670,1 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 161 622,8 164 086,9 171 410,5 178 715,7 192 251,6 161 298,8 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 161 298,8 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 132 567,5 135 723,9 138 892,6 147 039,8 152 726,6 132 567,5 135 723,9 138 892,6 147 039,8 152 726,6
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt