4398_2027
4398_2027
kostra
2019-10-22T14:14:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Unjárga - Nesseby, faktaark Eiendomsforvaltning Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,6 9,6 8,6 9,7 9,7 9,9 10,1 10,2 11,3 11,6 10,9 11,6 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 10,0 10,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 4 137 756 729 218 269 351 329 270 398 424 587 242 258 271 278 246 259 279 288 183 91 -101 156
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 10,31 10,71 10,81 11,07 9,67 9,53 9,76 9,88 10,90 10,56 10,19 9,56 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 8,15 7,67 7,64 7,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 110 126 79 64 86 76 70 75 150 158 156 140 86 94 100 99 93 101 109 109 60 76 85 66
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 461 456 493 498 498 536 533 567 502 547 567 661 482 515 517 562 481 525 540 581 486 568 582 593
Herav utgifter til renhold (kr) kr 141 166 166 164 141 156 162 161 82 126 138 192 144 152 157 161 143 150 156 159 130 160 163 162
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 82 74 95 121 115 123 121 137 121 139 147 167 102 109 111 126 101 109 113 127 105 116 120 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt