4397_2027
4397_2027
kostra
2019-10-17T00:26:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Unjárga - Nesseby, faktaark Brann og ulykkesvern Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 344 2 057 1 528 1 946 1 769 2 002 2 061 2 335 2 191 2 138 1 966 2 437 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 489 1 693 1 735 1 799
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 259 1 983 1 394 1 709 1 478 1 696 1 690 1 883 1 808 1 834 1 689 2 155 831 897 929 993 804 861 897 950 1 260 1 425 1 431 1 494
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 86 74 133 237 291 305 372 451 383 305 277 282 211 222 224 248 198 207 209 230 229 268 304 305
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 184 1 900 1 319 1 778 1 349 1 515 1 545 1 775 1 749 1 850 1 683 2 053 762 807 822 889 740 778 794 849 1 268 1 466 1 464 1 524
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -71 -83 -33 69 35 21 62 96 77 67 50 38 60 60 57 71 60 59 56 69 77 112 117 86
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 254 1 983 1 352 1 709 1 314 1 494 1 483 1 679 1 672 1 783 1 633 2 015 702 747 765 818 680 718 738 780 1 190 1 354 1 347 1 439
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,43 0,43 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 1,04 1,13 1,09 1,11
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,43 0,43 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,35 0,36 0,36 0,37
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,69 0,77 0,73 0,74
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 2 1 60 85 79 70 14 12 10 17 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 50 82 81 90
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 0 0 2 0 486 441 428 335 112 97 64 51 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 322 261 242 218

Kontakt