KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 5442 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga-Nesseby Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 900 725 784 762 800 2 362 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 509
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 1 886 620 678 653 680 1 904 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 1 219
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . 14 104 106 108 120 458 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 290
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 900 575 604 576 622 1 799 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 1 162
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 14 52 55 59 64 64 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 99
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . 1 886 523 549 517 558 1 735 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 1 062
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,97
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,00 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,65
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 0 442 368 379 362 32 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 145
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 0 550 1 400 271 46 158 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 302

Kontakt