4395_2027
4395_2027
kostra
2019-09-16T00:03:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Unjárga - Nesseby, faktaark Befolkningsprofil Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 959 951 944 941 74 953 74 837 74 445 73 538 17 695 17 695 17 711 17 492 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 75 758 76 149 76 165 75 865
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,2 5,3 8,5 4,3 8,0 7,9 7,5 7,8 9,1 9,0 9,3 9,1 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,6 10,5 9,9 9,4
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 22,9 14,7 13,8 14,9 12,2 12,1 11,9 11,8 9,2 9,6 9,4 10,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,4 8,5 9,1 8,6
Netto innflytting (antall)1 antall 40 1 -2 7 -126 196 -84 -613 134 9 20 -194 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 -16 238 -42 -367
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,9 10,8 10,6 12,2 10,2 10,1 10,1 10,2 9,2 9,3 9,3 9,1 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 10,7 10,5 10,3 10,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 78,7 78,8 78,9 85,5 68,9 68,3 67,9 67,1 64,5 64,5 62,3 63,0 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 69,6 69,4 68,2 67,7
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,0 2,0 1,6 1,0 1,6 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,0 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,1 2,1 1,8 1,9
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,0 13,4 13,3 13,4 10,8 11,7 .. .. 12,2 13,0 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 13,5 14,2 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,74 1,62 1,51 1,80 1,72 1,63 1,56 1,80 1,79 1,70 1,63 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,74 1,62 1,51
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt