KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 959 951 944 941 926 74 953 74 837 74 445 73 538 79 357 74 953 74 837 74 445 73 538 79 357 17 695 17 695 17 711 17 492 15 079 17 695 17 695 17 711 17 492 15 079 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 4 674 089 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 5 367 580 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472 75 758 76 149 76 165 75 865 75 472
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,2 5,3 8,5 4,3 7,6 8,0 7,9 7,5 7,8 7,4 8,0 7,9 7,5 7,8 7,4 9,1 9,0 9,3 9,1 8,8 9,1 9,0 9,3 9,1 8,8 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,3 10,2 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6 10,6 10,5 9,9 9,4 9,6
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 22,9 14,7 13,8 14,9 8,6 12,2 12,1 11,9 11,8 12,1 12,2 12,1 11,9 11,8 12,1 9,2 9,6 9,4 10,7 9,4 9,2 9,6 9,4 10,7 9,4 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9 8,4 8,5 9,1 8,6 8,9
Netto innflytting (antall)1 antall 40 1 -2 7 -14 -126 196 -84 -613 -955 -126 196 -84 -613 -955 134 9 20 -194 -77 134 9 20 -194 -77 24 875 23 675 20 232 15 891 18 435 29 802 26 076 21 293 18 081 25 327 -16 238 -42 -367 -447 -16 238 -42 -367 -447
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,9 10,8 10,6 12,2 12,5 10,2 10,1 10,1 10,2 10,0 10,2 10,1 10,1 10,2 10,0 9,2 9,3 9,3 9,1 8,9 9,2 9,3 9,3 9,1 8,9 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3 10,7 10,5 10,3 10,3 10,3
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 78,7 78,8 78,9 85,5 83,9 68,9 68,3 67,9 67,1 65,7 68,9 68,3 67,9 67,1 65,7 64,5 64,5 62,3 63,0 58,2 64,5 64,5 62,3 63,0 58,2 63,9 63,4 62,7 62,0 61,5 64,4 63,9 63,2 62,5 62,0 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2 69,6 69,4 68,2 67,7 67,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,0 2,0 1,6 1,0 1,0 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 1,0 1,1 1,5 1,5 1,3 1,0 1,1 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 13,0 13,4 13,5 13,4 12,2 10,8 11,7 16,8 17,8 16,0 10,8 11,7 16,8 17,8 16,0 12,2 13,0 13,5 13,9 15,8 12,2 13,0 13,5 13,9 15,8 13,9 14,5 15,0 15,4 15,9 16,3 16,8 17,3 17,7 18,2 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7 13,5 14,2 14,7 14,9 14,7
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,74 1,62 1,51 1,56 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,72 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,79 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,73 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. .. 1,80 1,74 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt