KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 228 5 465 8 447 11 198 10 106 11 420 13 229 12 709 9 247 9 650 16 233 13 139 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 8 971 9 344 9 784 11 423
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 12,9 10,4 7,1 12,3 5,1 5,9 5,7 5,9 4,7 4,6 5,0 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,9 6,7 5,9 6,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 12,9 10,4 7,7 15,5 5,5 6,5 6,2 6,6 5,3 5,3 5,4 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 6,4 7,3 6,8 7,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 8,4 10,5 9,6 5,8 5,5 5,7 5,8 5,9 4,7 5,2 4,8 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 5,0 4,9 4,5 4,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 29 452 67 515 145 781 165 875 61 340 64 030 62 674 71 257 42 664 47 092 57 649 65 305 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 46 131 48 092 59 279 62 441
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 1 294 2 190 17 118 19 625 44 865 47 702 33 141 42 619 29 295 31 816 48 962 51 808 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 30 834 30 854 29 299 40 033
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 159 333 478 333 1 061 750 1 135 250 346 740 359 390 456 683 418 646 442 000 459 855 641 709 441 846 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 244 588 330 224 400 805 360 019
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,8 20,6 17,8 18,8 16,3 15,3 15,9 15,9 17,6 17,2 18,8 15,6 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 22,1 21,5 19,3 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 86 96 86 91 74 77 76 79 76 77 76 90 82 85 86 87 83 86 87 88 62 58 58 73

Kontakt