4393_2027
4393_2027
kostra
2019-09-19T03:19:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Unjárga - Nesseby, faktaark Barnehager Unjárga - Nesseby

KOSTRA nøkkeltall

Unjárga - Nesseby - 2027 (Finnmark Finnmárku)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Unjárga - Nesseby Kostragruppe 06 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 69,6 106,3 112,5 85,7 77,7 77,7 75,8 77,2 82,0 77,8 80,9 79,5 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 82,5 82,1 83,1 83,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,1 101,9 104,9 92,7 89,2 88,9 88,4 88,8 92,5 91,9 93,3 91,4 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,0 90,3 90,4 90,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,0 100,0 103,0 96,3 96,1 95,7 96,0 95,8 98,7 99,8 100,5 99,1 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 94,8 95,6 95,3 95,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 94,3 94,6 94,7 97,3 97,2 96,9 98,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 68,9 68,5 68,0 68,0
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,4 5,8 4,3 3,9 5,4 5,3 5,2 5,0 5,5 5,2 5,3 5,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 5,5 5,5 5,5 5,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 25,4 33,9 33,3 .. 32,8 32,1 32,4 .. 32,8 35,1 35,8 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,9 37,0 36,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 0,0 3,8 0,0 0,0 3,7 3,8 2,9 3,1 3,4 3,4 2,8 2,6 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 4,0 4,5 2,9 3,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 57 56 70 80 61 65 68 75 70 77 76 83 59 62 64 69 60 63 65 70 57 60 60 65
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 50,0 66,7 75,0 81,8 85,3 84,4 85,2 81,3 69,5 80,4 83,1 89,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 82,8 79,6 83,0 79,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 9,5 10,1 7,3 7,7 7,5 7,6 7,6 7,8 9,6 9,8 9,3 9,4 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 10,5 10,3 9,9 10,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 145 119 157 808 181 317 173 756 134 803 143 377 150 464 166 672 168 126 179 978 180 420 197 979 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 131 306 136 243 139 531 152 339
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 49 51 60 70 53 56 58 64 60 64 64 70 48 50 51 55 48 50 52 55 49 50 50 54
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.