KOSTRA nøkkeltall

Ulvik - 1233 (Hordaland)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ulvik Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 34 34 34 34 33 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 9 633 9 823 9 891 9 739 9 736
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 30 30 31 31 31 33 35 36 35 31 33 35 36 35 36 39 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 19 19 19 19 18
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 56 56 56 56 58 57 58 56 56 58 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 45 46 47 48 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 822 1 96 105 2 708 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 548 608 441 667 782
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 353 412 882 1 000 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 3 658 3 756 2 694 2 872 3 277
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 25 0 0 .. 0 22 24 23 17 25 22 24 23 17 25 32 28 34 31 18 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 35 31 32 29 26
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 12 7 3 6 11 12 7 3 6 3 6 11 8 5 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 373 308 316 325 314
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : 3,5 : : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 8,1 8,0 9,0 10,1 11,1 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 17,9 18,0 16,9 16,0 14,9

Kontakt