KOSTRA nøkkeltall

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ullensvang Kostragruppe 02 Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 3 2 2 143 137 143 123 133 143 137 143 123 133 86 97 78 92 62 63 55 57 60 26 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 142 138 155 130 120 142 138 155 130 120
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 33 .. .. .. 13 10 19 29 26 13 10 19 29 26 15 18 14 20 17 25 26 14 17 10 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 19 20 17 40 36 19 20 17 40 36
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 68 93 119 40 41 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 7 383 6 199 6 189 5 706 5 927 3 984 3 775 3 860 3 629 2 873 2 012 2 176 1 813 1 836 1 634 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 9 367 8 120 7 310 6 596 6 111 9 367 8 120 7 310 6 596 6 111
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 47 17 7 19 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 3 862 4 186 2 406 2 420 .. 2 300 2 187 1 387 1 195 .. 1 347 2 044 530 834 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 618 3 137 3 871 3 423 .. 3 618 3 137 3 871 3 423
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 15 40 46 .. 15 15 16 14 .. 15 15 16 14 .. 16 13 18 17 .. 16 15 26 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 23 21 .. 15 15 23 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 34 49 62 76 .. 31 28 34 32 .. 31 28 34 32 .. 36 26 35 38 .. 43 27 40 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 38 37 52 43 .. 38 37 52 43
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 9 7 2 25 29 17 19 17 18 21 17 19 17 18 21 18 18 16 21 19 21 19 14 16 12 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 23 16 18 21 11 23 16 18 21 11
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 0 1 1 0 .. 42 70 33 33 .. 42 70 33 33 .. 16 39 45 21 .. 2 0 7 0 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 461 344 603 217 .. 461 344 603 217
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 3 1 1 8 138 84 91 129 122 138 84 91 129 122 69 98 81 94 148 56 80 61 74 35 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 185 195 229 197 126 185 195 229 197 126
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 87 96 98 97 .. 87 96 98 97 .. 74 90 98 98 .. 100 91 100 98 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 83 94 95 90 .. 83 94 95 90
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. 50 .. .. 50 50 49 47 .. 50 50 49 47 .. 45 45 50 43 .. 49 50 50 .. .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 47 50 46 .. 48 47 50 46
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 106 45 16 32 74 86 82 71 82 74 86 82 71 82 74 69 88 66 70 62 60 68 91 63 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 88 90 87 81 83 88 90 87 81 83
Netto endring i antall boliger (antall) antall 6 23 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 690 1 130 0 .. .. 663 545 0 .. .. 248 269 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. .. 3 338 1 942 0 .. ..

Kontakt